ANBI

ANBI-status
De Belastingdienst heeft ZON Huiskerken, middels de groepsbeschikking van Rafael Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan ZON Huiskerken aftrekbaar van uw inkomstenbelasting

RSIN: 850795655
KvK: 53214048

Het bestuur van Zon Huiskerken bestaat uit de volgende functies:
voorzitter, penningmeester, secretaris.
Het bestuur van ZON Huiskerken is onbezoldigd.

ZON Huiskerken heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken. Instelling: ZON Huiskerken. Vestigingsplaats: Roermond.

Postadres: Schoolstraat 88, 5591HM Heeze
Bankrekeningnummer: NL91ABNA0503859796
E-mail: info@zonhuiskerken.nl

Documenten

Jaarverslag 2018 ZON Huiskerken
Exploitatie ZON Huiskerken 2018
Begroting 2019
Beleidsplan 2019 ZON Huiskerken