Gemeenteweekend in de Ardennen

Na ruim 7 jaar een gelovige zonder kerkgemeenschap te zijn geweest, klopte ik op zondag 12 mei op goed geluk voor het eerst aan bij de ZON huiskerk in Roermond. Met een warm welkom werd ik ontvangen. Drie uur later ging ik huppelend naar buiten, onder de indruk van de ongedwongen manier waarop er met elkaar gedeeld werd, in alle vrijheid. Geestelijk, door het delen van persoonlijke beleving aan de hand van het thema ‘religie of relatie’, elkaar aanvullen, opbouwen en bemoedigen, samen zingen, samen bidden voor wat God op je hart legt en voor persoonlijke noden. Geen strak programma, maar een aangename, natuurlijke orde. Fysiek werd er ook gedeeld: knuffels, koffie, thee en koekjes, en een warme maaltijd aan het eind. Eenvoudig familie zijn van en voor elkaar. Een huisgezin van God. Mijn idealistische plaatje van ‘kerk zijn’ bleek toch te bestaan.

Een maand later zou het jaarlijkse gemeenteweekend plaatsvinden. Een goede gelegenheid om alle andere gezinsleden die ik nog niet kende te ontmoeten. Na enige aarzeling (grote gezelschappen zijn zeg maar ‘niet mijn ding’) ervoer ik duidelijk Gods bemoediging om er aan deel te nemen. Wat ik de drie zondagen ervóór al ervaren had - de warmte, de vrijheid, de aanvaarding, het geestelijke en fysieke delen - zette zich in dit weekend op grotere schaal voort. Dertig mensen van alle leeftijden, diverse achtergronden, unieke persoonlijkheden, zó verschillend en toch zo eensgezind, samen in een huis, met alle vrijheid om jezelf te zijn. Ik merkte dat de mechanismen die normaal gesproken automatisch bij mij in werking treden in een groot gezelschap nauwelijks getriggerd werden. In een liefdevolle omgeving hoeven er geen muurtjes opgetrokken te worden. Elke genezing begint bij een persoonlijk innerlijk weten dat ik geliefd en aanvaard ben door mijn Vader. Maar dit weekend heb ik ervaren dat God ons aan elkaar geeft om door de onderlinge liefde en aanvaarding een veilige ruimte te scheppen waar gebrokenheid verder kan genezen. Wonderbaarlijk hoe vertrouwd en verwant je je kunt voelen met mensen die je nauwelijks kent, omdat we in Jezus verbonden zijn.

Waar twee of meer in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden (Mt 18:20) Een nieuw gebod geef Ik jullie, namelijk dat jullie elkaar liefhebben; zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie ook elkaar liefhebben (Joh 13:34) Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar (Rom 12:5) Laat de liefde ongeveinsd zijn (Rom 12:9) Een greep uit de bijbelverzen die voor mij in één weekend meer inhoud hebben gekregen.

Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen en ménen: ik hou van jullie, mijn familie in Christus. Samen lopen we met volharding de wedloop die voor ons ligt, ieder op ons eigen tempo, op ons deel van het parcours, met onze eigen hordes, maar allemaal met het oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof. (Hebr 12:1-2).

SylviaWil je graag met ons bidden, je bent altijd welkom! Kijk op de agenda voor de eerstvolgende samenkomst en voel je vrij om te komen, met ons mee te eten en samen God te zoeken.
We hopen je snel te ontmoeten. Laat je ook vullen met Meer van wat God wil geven!
Voor meer info verwijzen we je naar de agenda.